Información sobre Adquisición de software 2012

INFORME TÉCNICO PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE – 2012
                         
RUBRO
MESES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY 
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Adquisición de Software de Inteligencia de Negocio
NO
NO 
 NO
 NO
NO 
 NO
 NO
 NO
 NO
NO
NO